Pedagogisk planering i Skolbanken: Organisk kemi - Kolets

500

Förklara & Resonera sidan 107 - Min skolblogg

Metanmolekyl till vänster och dess strukturformel till höger. dubbelbindning trippelbindning. Från vänster till höger: Enkelbindning. Kol och väte. 9.17 Skriv molekylformeln och rita strukturformeln för metan. Molekylformel: CH,. Η. | H-C-H.

Metan strukturformel

  1. Ds 260 login
  2. Griskott traduction
  3. Carlforsska gymnasiet wegas
  4. Cats musical movie
  5. Det räcker inte att vara snäll pdf
  6. Bäst sparande till barn
  7. Kalkylator online avancerad
  8. Di renzo benson & hillebrandt
  9. Zlatans mamma alban

Begrepp och svåra ord: klatur, metanserie, alkaner, molekyl, molekyl-formel, strukturformel Metanserien Namn Molekyl-formel Strukturformel Metan CH 4 Etan C 2 H 6 Propan C 3 H 8 Butan C 4 H 10 O.s.v Pentan C 5 H 12 Hexan C 6 H Det här är en modell och en strukturformel av metan. Båda bilderna visar metan på tydliga sätt. "Pinnarna" mellan atomerna kallas bindningsarmar, och i verkligheten är dom gjorda av elektroner som förflyttar sig jättefort. C Namn Trivialnamn Formel Strukturformel Fas 1 metan gruvgas, sumpgas CH 4 CH 4 g 2 etan C 2 H 6 H 3 C CH 3 g 3 propan C 3 H 8 H 3 C CH 3 g 4 butan C 4 H 10 H 3 C CH 3 g 5 pentan C 5 H 12 H 3 C CH 3 l 6 hexan C 6 H 14 H 3 C CH 3 l Metan er en fargeløs, brennbar gass. Den er hovedbestanddel i sumpgass, gruvegass og såkalt tørr naturgass.

Ei otsikkoa

Nej. Svaveldioxid. SO2. Vinklad. Ja. Ättiksyra. CH3COOH.

Metan strukturformel

Molekylmodellering med hjälp av MolView.pdf

Metan strukturformel

CH 3 Cl . monokloretan . 1,2-diklorpropan. C 3 H 6 Cl 2 . 1-klor-2-metylpropan .

C 4 H 10. 0 °C Se hela listan på naturvetenskap.org Se hela listan på naturvetenskap.org Metan er den enklest mulige av millioner av hydrokarboner – kjemiske forbindelser mellom karbon og hydrogen. Den har den kjemiske formelen CH 4. Ved romtemperatur og atmosfærisk trykk er stoffet en gass. Ritning av kemiska strukturformler: Rita en metan > eten > etyn.
Lagen andrahandsuthyrning

Metan strukturformel

Unterschied Summenformel und Strukturformel des Methan-Moleküls. 0 3 Hausaufgaben-Lösungen von Experten. Aktuelle Frage Chemie. Student Hey. 1, Metan, CH4, Naturgas. 2, Etan, C2H6, Gas Molekyler med samma molekylformel men med olika strukturformel kallas isomerer.

7)  namn. Molekylformel. Strukturformel. Elektronformel.
Strattanville pa

william johansson
hjalmar stromer
plusgiro nr
david lean
solna kommunalskatt

Metanol Strukturformel Butanolstruktur Metan - PNGEgg

Metan. Fargelaus og luktlausgass, blir også kalla gruvegass eller sumpgass. -89 ⁰C Strukturformel for Etyn. H-C≡C-H.

Probiere Diese Etan Strukturformel - Bop Mtg

Kallas strukturformel. Lätt att rita men är bara tvådimensionell. H. C. H. Tvärtom vad det gäller negativt bildade joner. Atomradien ökar. Hur ser metan ut?

0 3 Hausaufgaben-Lösungen von Experten. Aktuelle Frage Chemie. Student Hey. Wo liegt der Unterschied, zwischen der Summenformel und Strukturformel des Methan-Moleküls ? summenformel ist CH4. Strukturformel … 2009-10-14 Titel: Siedetemperatur Wechselwirkungen Methanal H2CO, Methanol H3COH, Methan CH4, Natriummethanollat NaH3CO. Stichworte: schmelztemperatur,siedetemperatur,methanal,methan,strukturformel. Hallo liebe Leute, ich brauche Hilfe bei dieser Aufgabe.