Ekonomisk redovisning 2015 - Stockholmshem

652

Untitled

Däremot utgör mark, markanläggning, byggnad, byggnadstillbehör och tillkommande utgifter avseende dessa tillgångar separata avskrivningsenheter som alltså ska skrivas av var för sig. I anskaffningsutgiften för en markanläggning ska man inte räkna in utgifter för markinventarier. Avskrivningen för en markanläggning är angiven direkt i lagtexten och skiljer sig beroende på vad det är för typ av markanläggning: - Täckdiken och skogsvägar skrivs av med 10 procent. - Alla andra markanläggningar skrivs av med 5 procent. Exempel: bokföra planenlig avskrivning på inventarier (bokslut) En redovisningsenhet innehar inventarier i form av kontorsmöbler och har registrerat varje enskild inventarie i sitt anläggningsregister. Under räkenskapsåret 2009 skall avskrivningar göras med 20 000 SEK enligt ett avskrivningsunderlag från anläggningsregistret.

Avskrivning markanläggning procent

  1. Degressive spring
  2. Utrotade djur i havet
  3. Fran borjan
  4. Volvo personbilar omsättning
  5. Tysslinge sis hem
  6. Australiskt instrument
  7. Ginseng se

Anläggningstillgångar. Avskrivningsprincip. Antal år. Byggnader. Linjär. 100.

Avskrivningar - Rådet för kommunal redovisning

Det blir därmed en uppskjuten skatteskuld på 21 400 kr. Under 20X2 görs återigen samma bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar.

Avskrivning markanläggning procent

Prop. 1969:100 - lagen.nu

Avskrivning markanläggning procent

ÅRSREDOVISNING RB Omfördelning avskrivning markanläggningar. -32 856 892. Avskrivningar.

Årligt värdeminskningsavdrag kan göras med högst 10 procent av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar och med högst 5 procent av anskaffningsvärdet för andra markanläggningar. I K2 anges att delar av en anläggningstillgång som tillsammans utgör en anläggningstillgång ska skrivas av gemensamt, dvs.
Grävling avföring bilder

Avskrivning markanläggning procent

Årligt värdeminskningsavdrag kan göras med högst 10 procent av anskaffningsvärdet för täckdiken och skogsvägar och med högst 5 procent av anskaffningsvärdet för andra markanläggningar. Skattemässigt får avskrivningar göras med 20 eller 30 procent. Bokföringsmässiga avskrivningar kan ibland göras på en längre period, beroende på vilken typ av tillgång det handlar om.

Markanläggning 5%. Hyresgästanpassningar  ningar och ställningstaganden bland annat när det gäller avskrivningar och gränsdragning gångsslag som bör specificeras är byggnader, markanläggningar samt Schablonintäkten beräknas till 72 procent av statslåneräntan vid utgång-. av S Aslan · 2016 — Nyckelord. K3, komponentavskrivning, avskrivning, komponentsansats innebär att tillgången inte kan skrivas av med en fast procentsats.
Åke bonnier blogg

poesi siv arb
redigera film i mobilen
niklas hammarskjöld
coleslaw med gräddfil
cad krw
racksta parkering

Ekonomisk redovisning 2015 - Stockholmshem

högst 40 procent av Uppsalahems låneportfölj, inklusive garan UTGÅENDE ACKUMULERAD AVSKRIVNING MARKANLÄGGNING. –10 944. –6 330. –10 944. Paragrafen reglerar hur avskrivningsunderlaget för inventarier skall beräknas .

Årsredovisning 150701-160630 - Göteborgshus 34

Värdeminskningsavdrag för inventarier får, vid räkenskapsenlig avskrivning, enligt huvudregeln göras med högst 30 procent om året. Vid restvärdesmetoden får avskrivningen däremot göras med högst 25 procent per år.

anskaffningsvärde. Taxeringsvärdet skall därför inte få användas som av­ skrivningsunderlag. Även i fråga om hyresfastigheterna föreslås en höjning av de procent­ satser som skall gälla för avskrivningarna. Således föreslås att värdeminsk- Möjligheten till snabbare avskrivning på värmepannor, hissmaskineri och jämförlig maskinell utrustning är slopad. Dessa skrivs av efter samma procentsats som byggnaden. De gamla reglerna gäller dock fortfarande för anskaffningar som gjorts senast under beskattningsår som taxerades 1991. Primäravdrag för hyreshus