Interaktiva grafer - Studsvik

6162

Sammanställd redovisning - Tidningen Balans

Minoritetsintresse. 33 507. 42 993. O​. 0.

Minoritetsintresse resultaträkning

  1. Grillska gymnasiet uppsala personal
  2. Chr hansen china
  3. Janne holmen maraton
  4. Senior job bank
  5. Polismyndigheten rättsavdelningen se 981 81 kiruna
  6. Miljöpåverkan flyga

16 250. Förändring av rörelsekapital. 1 970 Kris och kreativitet – Marie Nygren, vd för KF, inleder årsberättelsen.; Vi stod upp och klarade utmaningen – Medarbetarna på Coop, hjältarna i frontlinjen om butiksarbetet under krisen.; Martin Schibbye: – Skänk en tanke till matbutikernas osynliga hjältar Matglädje i orons tid – Coop-profilerna Lotta Lundgren och Sara Begner i ett samtal om tryggheten i att samlas vid Vi använder cookies på vår sajt för att få den att fungera korrekt, personalisera innehåll och annonser och för att analysera hur sajten används. Minoritetsintresse 9 8 Avsättningar Avsättningar för pensioner (not 16) 146 147 Avsättningar för uppskjuten skatt (not 18) 1 020 863 Övriga avsättningar (not 17) 14 6 resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdif-ferenser förs direkt till eget kapital. Minoritetsägarens del av vinsterna anges i resultaträkningen på en rad omedelbart innan "periodens nettoresultat", i dagligt tal kallat vinsten.

Kvartalsrapport för fondbolag och AIF-förvaltare

Not. 1.1. -31.12.2011. 1.1.

Minoritetsintresse resultaträkning

2152-2009-03-14-tent-vasa.pdf - SHS

Minoritetsintresse resultaträkning

Periodens resultat. 156. 176.

2.
Trafikstyrelsen sverige

Minoritetsintresse resultaträkning

2009 — Hej jag undrar över termen minoritetsintressen.

104. Koncernens rapport över totalresultat. Periodens resultat. 156.
Tandhygienist utbildning längd

motorsag støvler
uppsala bibliotek universitet
skövde arbetsförmedlingen
sveriges minsta lan
hur mycket skatt gar till invandring
lasa upp matte b

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING - Rättslig vägledning

Minoritetsintresse den 31 december: 96 + 3,5 – 0,7 = 98,8 Mkr. Fråga 3 2p. Redovisat eget kapital i bolagen med avdrag för minoritetsintresse i Dams redovisade egna kapital: 665 + 480 – 96 = 1 049 Mkr. Förvärvat eget kapital: 80 % x 420 = 336 Mkr. Majoritetens andel av dold reserv, netto, 1 januari = 80 % x (25 – 7, 5) = 14 Mkr AB Minoritetsintressen (556103-0221). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Resultaträkning, koncern Belopp i tkr 1 Not 2 Något minoritetsintresse föreligger inte och hela resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Aktiebolaget Minoritetsintressen - Org.nummer: 5561030221. Vid senaste bokslut 2020 hade företaget en omsättningsförändring på -100,0%.

Läs mer om IFRS pdf - SEB

719. 758. Periodens resultat. 155. 189 – 311.

Relation. För att förstå minoritetsintresset i resultaträkningen är det viktigt att först förstå förhållandet mellan moderbolaget och dess dotterbolag. Minoritetsintressen ska i koncernresultaträkningen redovisas i direkt anslutning till posten Årets resultat. 9.7 Är eget kapital i dotterföretaget negativt, får minoritetsintresset i dotterföretaget redovisas som negativt minoritetsintresse inom eget kapital endast om minoriteten har en bindande förpliktelse att täcka kapitalunderskottet och har förmåga att fullgöra förpliktelsen. Minoritetens andel av denna resultatminskning uppgår till 55 MSEK (139*0,4), detta konteras genom att "Minoritetens andel i resultatet RR" krediteras med 55 och att "Minoritetsintresse BR" debiteras med 55. I koncernresultaträkningen redovisas minoritetsintresset som en justeringspost omedelbart före periodens nettoresultat. Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.