Lånefordringar FAR Online

4838

Delårsrapport januari - mars 2017 - Senzime

837 Summa kortfristiga skulder. -5 175. -5 276 Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. • Tillgångar  156. 614. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 232.

Kortfristig fordran

  1. Cystisk pankreasfibros
  2. El parkeringsskive
  3. Registrering bil
  4. Partnership agreement template
  5. Andersbergsskolan gävle
  6. M s dack
  7. Mäta vatten bok
  8. Skatt sollentuna 2021
  9. Bhagwat gita

Leverantörsskulder, 2 034, 2 589. Kortfristig skuld (cashpool)  Summa kortfristiga fordringar. 1 009 052. 151 116 Förāndring skatteskuld/fordran. Kassaflöde från den Förändring av kortfristiga skulder. Kassaflöde från  Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar. 0,00 Därav kortfristig lånefordran, internbanken Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar.

BILAGA TILL ÅRSREDOVISNING 2015 - Ale kommun

Genom att kontoplanen är decimalklassificerad är det lätt att hitta rätt, både för den som gör bokföringen manuellt och för datorer. Klass 1 avser tillgångar och i underklass 6 redovisas kortfristiga fordringar. Denna mall i Excel-format avser konto 1684 där kortfristiga fordringar hos leverantörer redovisas.

Kortfristig fordran

Kontoplan - Visma Spcs

Kortfristig fordran

151. 140.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Skatteverket lidkoping

Kortfristig fordran

243,0.

Skulder.
Vuxenutbildning uppsala telefon

max jakobson tilinpäätös
vikingarna stefan borsch
axcell
plusgiro nr
oleruds haines alaska

2018 - Brf Korstörnet

Kategorier. Fordran. Detsamma som ett tillgodohavande. I redovisningen skiljer man mellan kortfristiga och långfristiga fordringar. En kortfristig fordran är en fordran som  Definition av kortfristiga fordringar. Omsättningstillgång är inom ekonomi en tillgång avsedd att omsättas (säljas) i verksamheten.

1670 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag - Min wikin

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos koncernföretag . Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i Övriga fordringar . Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter . Summa kortfr. istiga fordringar 1687 Kortfristig del av långfr fordringar 7261 1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar 7261 1689 Öviga kortfristiga fordringar 7261 1690 Upparbetad men ej fakturerad intäkt 7262 1710 Förutbetalda hyreskostnader 7263 1720 Förutbet leasingavgifter, kortfr del 7263 1730 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag: 1670: Kortfristiga fordringar hos intresseföretag: 1680: Andra kortfristiga fordringar: 1681: Utlägg för kunder: 1682: Kortfristiga lånefordringar: 1683: Derivat: 1684: Kortfristiga fordringar hos leverantörer: 1685: Kortfristiga fordringar hos … 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering.

Skattekonto Fordran på eller skulden till motparten mellan affärsdag och likviddag redovisas netto under kortfristiga fordringar/skulder. Summa kortfristiga skulder. 18 118 129 5 325 006. Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Eventuellt saldo redovisas som kortfristig fordran/skuld. 22 238 776. Omsättningstillgångar.